Bozawola

Herb Szlachecki Bożawola.

Jeśli chcesz kupić herb Bozawola, napisz do mnie wiadomość shop@sophiesalm.com . Cena od 145 PLN plus opłata pocztowa.

Bożawola W polu błękitnym podkowa srebrna barkiem w górę. Pomiędzy ocelami krzyż kawalerski srebrny i na barku taki sam krzyż zaćwieczony. Pod podkową półksiężyc złoty barkiem w dół. W klejnocie nad hełmem z korony trzy pióra strusie. Z hełmu spływają labry błękitne podszyte srebrem.

Bożawola (Bojnar, Boża Wola) – polski herb szlachecki, występujący głównie na Mazowszu. Pierwsza wzmianka o herbie pochodzi z 1428 roku. Herbowni: Affanasowicz, Artyński, Bachmatowicz, Bankowski, Bańkowski, Boch, Chaćbiejewicz, Chazbijewicz, Chrostnica, Djus, Drawdzik, Druszkiewicz, Dzieżyc, Dzius, Dziusa, Dziusz, Dziusza, Gąsecki, Gorski, Gościemiński, Gościmiński, Gościmski, Górski, Jemielicki, Jemielita, Jemielity, Jemielski, Jęmielicki, Juchnowicz, Kołupajło, Komorowski, Kościmiński, Łunkiewicz, Mackiewicz, Madyjowski, Madyowski, Mickiewicz, Mojrzym, Moyrzym, Nowokrzeski, Olsztyński, Ostrowicz, Ostrowidzki, Ostrowiec, Radzimiński, Rejmunt, Reymunt, Romanowski, Rosalski, Rossalski, Rowieński, Rowiński, Rymkowicz, Rzeczkowski, Siedlecki, Siesicki, Sołtanowicz, Spichalski, Spiecholski, Stocki, Sucharzewski, Szczyrkowski, Szczyrski, Williusz, Zadwojń, Zakabłukowski, Zdarzyński, Żadwojn, Żodwojń.

 


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published