Szlachta Polska

Leliwa

Leliwa polski herb szlachecki
Herb Szlachecki LELIWA W polu błękitnym półksiężyc złoty, nad którym takaż gwiazda. W klejnocie na ogonie pawim – samo godło. Labry herbowe błękitn...